Teen ERA

Teen ERA je oblast aktivit zaměřující se na akce pro děti ve věku zhruba 6–18 let. Hlavní myšlenkou je poskytnout dětem možnost smysluplného trávení volného času, začlenění se do společenství přátel, poznávání Boha a postupné předávání myšlenky „Rogate“. Mezi dětské akce sdružení ERA patří teen víkendy a Teen ERA meeting. Akce jsou určené jak pro děti z věřících rodin, tak pro ty, které se s křesťanským společenstvím ještě nesetkaly.

Teen ERA Meeting

Týdenní zájezd k moři pro děti od 9–15 let plný poznávání nových kamarádů z různých koutů Evropy, témátek, prací ve skupinkách, sluníčka, pohody a zábavy. Program je velmi různorodý a bohatý. Na meetingu je vždy přítomen kněz, nechybí tedy každodenní mše svatá. Děti se dočkají mezinárodních sportovních utkání, koupání v moři či návštěv různých poutních a historických míst.

Teen víkend

Vždy dvakrát do roka, na jaře a na podzim, se křivsoudovská fara promění v dějiště neuvěřitelného dobrodružství. Základem víkendu je určitý napínavý příběh, často na motivy známých filmů. Děti se nadšeně vžijí do rolí odhodlaných ochránců dobra, kteří se ničeho nebojí. Během víkendů jsou na programu společné modlitby a témátka zaměřená na různé oblasti víry, při kterých se děti mohou dozvědět víc o Bohu a křesťanském společenství. Každý se může těšit i na zábavné hry a spoustu legrace s kamarády.

Víkend pro „skorodospělé“

Víkend pro „skorodospělé“ je akce určená pro teenagery od 14–18 let, která se koná v Křivsoudově pravidelně dvakrát do roka. Víkend se nese v duchu přednášek na různá zajímavá témata, ticha na přemýšlení, práce ve skupinkách, času na povídání, mší svatých a dalších zajímavých aktivit. Během víkendu mohou děti také využít možnosti svátosti smíření.

Víkend je jedinečnou příležitostí smysluplně strávit volný čas ve společenství mladých lidí, kteří společně hledají správnou cestu k Bohu.