Co je ERA?

ERA (Evropská Rogacionistická Asociace) je evropské hnutí křesťanské mládeže založené roku 1989 v Itálii otcem Gaetanem Lo Russo (RCJ). Toto laické hnutí je duchovně vedené kongregací otců Rogacionistů Srdce Ježíšova, následovníků odkazu svatého Anibala Maria di Francia. Cílem jak kongregace, tak i naší asociace, je pomoci mladým při hledání jejich povolání. Kam mě Pán volá? Kde je mé místo v církvi, ve světě?

V dnešní době ERA aktivně působí v 5 evropských zemích – Itálie, Španělsko, Slovensko, Polsko a Česká republika. Co se týká historie ERA v České republice (ERA CZ): s otci Rogacionisty a ERA obecně jsme se poznali v létě 1995, kdy jsme „naslepo“ (byli jsme tři stateční) vyrazili na ERA Meeting do Blahové u Bratislavy (Slovensko), o kterém jsme se dozvěděli z inzerátu v novinách. Tento Meeting byl pro mě osobně místem určité duchovní konverze – pocítil a uviděl jsem, že mladí, kterých v té době v našich kostelech opravdu moc nebylo, milují a jsou milováni Kristem. Tato velká radost ve mně i v ostatních vzbudila potřebu, abychom i my něco udělali pro druhé, zvláště pak pro mladé. Od tohoto okamžiku začala naše spolupráce s kongregací, hlavně s P. Gaetanem a s ERA v Itálii. Během následujících třech let jsme se pravidelně zúčastňovali ERA Meetingů a větších ERAckých akcí, nicméně stále chyběla systematická a pravidelná práce s naší českou mládeží. Toto období někdy s nadsázkou označuji jako „období partyzánského boje“.

V roce 1998 došlo na Meetingu v Tata (Maďarsku) k důležitému kroku – byl zvolen 1. prezident (Jan Maštálka) a vedení ERA CZ. Tímto dnem jsme “ „vystoupili z anonymity“ a dali si konkrétní cíl (po vzoru mladých z Itálie): každodenně pracovat s mladými a pomáhat jim při hledání vlastního povolání – Pane, kde budu šťasten? Kam patřím? Kde budu tím tvým správným Božím nástrojem? Z této touhy vzniká u nás v Čechách koncem roku 2000 první Fraternita ERA vůbec – jedná se o skupiny mladých, kteří zasvětili této myšlence celý svůj život. Zkrátka se snažíme pomáhat všem a v neposlední řadě nám samým, abychom se stali dobrými dělníky (jak se modlil Ježíš a otec Anibal) na Boží vinici. K tomu ať nám Pán žehná a dává sílu. V neposlední řadě vychází od počátku roku 2001 informační občasník ERA Info a v březnu 2002 jsme založili občanské sdružení ERA Česká republika sloužící pro jednodušší kontakt se světskou mocí.

Nyní byste měli být sami schopni říci, co vyjadřují jednotlivá písmena zkratky ERAEvropská, působící aktivně v 5 evropských zemích; Asociace, hnutí = laické sdružení mladých křesťanů; Rogacionistická = z latinského Rogate! = Proste!Modlete se! – vycházející z Kristových úst: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37; Lk 10, 2). Tedy evropské hnutí křesťanské mládeže modlící se za povolání a doprovázející mladé lidi na této jejich cestě za poznáním.