Rogacionisté

Na konci 19. století se v jedné nechvalně známé čtvrti města Messina, zvané Avignone, zrodila kongregace otců Rogacionistů Srdce Ježíšova (RCJ). Byla založena s úmyslem pomáhat v započatém díle svého zakladatele, který pocházel a také prožil téměř celý svůj život v tomto městě východní Sicílie. Jeho jméno je svatý Annibal Maria di Francia. (V případě zájmu vám zašleme zdarma krátký životopis tohoto světce.) Podívejme se teď společně na to, v čem mu měli tito budoucí řeholníci a kněží pomáhat.

Když byl mladý Annibal ještě jáhnem, střetl se jednoho dne s žebrákem z avignonské čtvrti. Toto setkání můžeme bez nadsázky nazvat osudovým, protože od této chvíle Annibal věděl, po které životní cestě se má vydat. Rozhodl se věnovat svůj život záchraně ztracených duší v této zapovězené čtvrti; všem duším, ale hlavně těch nejnevinnějších, kteří se nacházeli v této situaci bez vlastního přičinění. Poté, co byl vysvěcen na kněze, se nastěhoval do Avignonu a začal svoje charitativní dílo materiální, ale především duchovní obrody a pomoci.

Annibalův život byl již od útlého mládí poznamenaný touhou najít účinný způsob na záchranu všech duší. V hluboké modlitbě, která charakterizovala jeho duchovní život, se mu ho nakonec podařilo najít. „Je potřeba se modlit, aby na světě bylo hodně svatých lidí, ochotných pracovat pro nebeské království.“ Když našel potvrzení této své intuice v Pánových slovech: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37; Lk 10, 2), jeho radost neznala hranic.

Právě tyto dva důležité okamžiky v životě otce Annibala se staly ústředními body duchovního i apoštolského života kongregace otců Rogacionistů. Každodenní modlitbou za povolání a starostí o děti v nouzi naplňují poslání, které jim při jejich zrodu vložil do vínku Nebeský Otec prostřednictvím života otce Annibala.

Otcové Rogacionisti nepůsobili pouze na Sicílii, ale postupem času, když se výzva k modlitbě za povolání stávala stále a stále naléhavější, vykročili do širého světa, aby tak mohli ohlašovat toto Pánovo slovo. V současnosti působí, stejně jako jejich duchovní sestry Dcery Boží Horlivosti, majícího stejného zakladatele, svatého Annibala, na čtyřech světových kontinentech. Rogacionistické farnosti, školy a instituty se nacházejí v Itálii, Španělsku, Polsku, Rwandě, Zairu, Indii, na Filipínách, USA, Brazílii a v Argentině.

Když otec Anibal odkazoval svým „dětem“ a všem následujícím generacím svoje charisma, tak je shrnul do tří základních bodů:

  1. Modlete se za dobré dělníky na Pánově žni, protože to je jediný zaručený způsob, jak zachránit všechny duše – z toho důvodu se jak otcové, tak i ostatní laické hnutí, včetně ERA, velmi často modlí střelnou modlitbu:
    „Pošli, Pane, svaté apoštoly do své církve.“
  2. Rozšiřujte tuto modlitbu, aby její síla pronikla až do nejvzdálenějších koutů Země.
  3. Před tím, než o něco budete prosit, snažte se být toho hodni. Jestliže chcete prosit za dobré dělníky na Pánově vinici, musíte se nejdříve vy sami pokusit o to, abyste se jimi sami stali.

Tyto myšlenky charakterizují celý život kongregace otců Rogacionistů – aby ve spáse všech duší bylo vždy oslavováno jméno Boží a aby v žádném koutě tohoto světa nechyběli svatí kněží, řeholníci, rodiče, učitelé, …dobří dělníci na Pánově vinici.