Duchovní akce

Meeting

Každoroční týdenní setkání mladých lidí z různých koutů Evropy, které probíhá v určité evropské zemi. ERA Meeting je akce pro všechny, kdo se chtějí seznámit se zajímavými lidmi, lépe poznat Boha, sami sebe, navštívit zajímavá místa a zároveň si užít týden plný skvělých zážitků. Jedinečnou atmosféru meetingu vytvářejí dvě vzájemně se prolínající oblasti duchovních a rekreačních aktivit.

Po duchovní stránce se účastníci meetingu mohou těšit na mše svaté, večerní adorace, přednášky a diskuze. Každý zde má čas se zamyslet nad svým životem, posláním ve světě a vztahem k Bohu.

Je to ale také týden plný zábavy a odpočinku, týden zážitků sdílených s přáteli. Každý zde má šanci trávit svůj volný čas podle vlastních představ a zároveň poznávat nové lidi různých národností a mentalit. Účast na meetingu přináší šanci poznat kus světa – tradicí jsou výlety na zajímavá místa.

Každý rok se zde tvoří úžasné společenství mladých lidí, kteří sdílejí svou radost, vzájemnou lásku a nadšení a společně směřují ke Kristu.

Intermeeting

Intermeeting je víkendová akce, bohatá na duchovní zážitky a zábavu, která probíhá každoročně na podzim. Je speciální tím, že se koná vždy na určitém zajímavém místě v České republice. Přítomen je vždy kněz, který víkend vede po duchovní stránce. Pro účastníky jsou vždy připraveny přednášky, diskuse ve skupinkách, adorace, mše svatá, hry, výlety a různé další zábavné aktivity. Stručně by se dal intermeeting charakterizovat jako meeting zkrácený na jeden víkend.

Formace

Formace neboli formační týden probíhá začátkem jara v určité evropské zemi (poslední roky v Polsku) pod vedením otců Rogacionistů. Je určena hlavně společníkům, tedy těm, kteří slíbili, že se budou věnovat práci pro ERA. Otcové Rogacionisté společníkům zajišťují ubytování a zároveň nabízejí bohatý duchovní program plný přednášek, společných mší, modliteb a adorací. Program je doplněn společnými výlety, návštěvami měst a památek.

Po týden formace společníci pracují na svém vztahu s Bohem a sami na sobě. Díky pestrému programu a času na sebe sama čerpají nové síly na celoroční práci.

Formační víkendy

Formační víkend je akce probíhající na křivsoudovské faře dvakrát do roka, a to na jaře a před Vánoci. Vždy je připraven nabitý program, který nikomu nedá šanci se nudit. Každý se může těšit na zajímavou přednášku, společné modlitby, mši svatou, hry, filmy a zábavu. Během víkendu se obvykle vyráží i na společný výlet do okolí.

Formační víkendy jsou jedinečnou příležitostí pravidelně se setkávat s přáteli, prohlubovat svou víru a obohacovat sebe i ostatní o zajímavé zážitky a zkušenosti.

Specialitou prosincového víkendu je nezaměnitelná vánoční atmosféra sdílená s přáteli, která se neobejde bez tradiční štědrovečerní večeře a vyměňování dárků u stromečku.