ERA info

ERA info je informační občasník, který obsahuje řadu článků o proběhlých akcích, zajímavostech, duchovních zamyšleních a pozvánky na další pořádané akce. Na článcích se podílejí lidé, kteří se akcí přímo zúčastnili, a přinášejí vám svůj osobní pohled na to, co zažili. Děkujeme všem autorům článků za jejich příspěvky.