Pozvánka na animátorský víkend

Milé Eračky, milí Eráci,

srdečně bychom Vás všechny, kteří se zajímáte o animátorství, chtěli pozvat na víkend pro animátory!

Tentokrát se společně zaměříme na formování sebe samých a tzv. self-care.

Animátor toho ze sebe vždy vydá mnoho pro ostatní. Je tedy potřeba naleznout zdroj čerpání nových sil a formovat se tak, abychom byli obohacením pro své okolí 🕊️🙌🏻

#ChciBytERAanimator #ERACZ