Co je ERA?

ERA (Evropská Rogacionistická Asociace) je evropské hnutí křesťanské mládeže založené roku 1989 v Itálii otcem Gaetanem Lo Russo (RCJ). Toto laické hnutí je duchovně vedené kongregací otců Rogacionistů Srdce Ježíšova, následovníků odkazu svatého Anibala Maria di Francia. Cílem jak kongregace, tak i naší asociace, je pomoci mladým při hledání jejich povolání. Kam mě Pán volá? Kde je mé místo v církvi, ve světě?

V dnešní době ERA aktivně působí v 5 evropských zemích – Itálie, Španělsko, Slovensko, Polsko a Česká republika. Co se týká historie ERA v České republice (ERA CZ): s otci Rogacionisty a ERA obecně jsme se poznali v létě 1995, kdy jsme „naslepo“ (byli jsme tři stateční) vyrazili na ERA Meeting do Blahové u Bratislavy (Slovensko), o kterém jsme se dozvěděli z inzerátu v novinách. Tento Meeting byl pro mě osobně místem určité duchovní konverze – pocítil a uviděl jsem, že mladí, kterých v té době v našich kostelech opravdu moc nebylo, milují a jsou milováni Kristem. Tato velká radost ve mně i v ostatních vzbudila potřebu, abychom i my něco udělali pro druhé, zvláště pak pro mladé. Od tohoto okamžiku začala naše spolupráce s kongregací, hlavně s P. Gaetanem a s ERA v Itálii. Během následujících třech let jsme se pravidelně zúčastňovali ERA Meetingů a větších ERAckých akcí, nicméně stále chyběla systematická a pravidelná práce s naší českou mládeží. Toto období někdy s nadsázkou označuji jako „období partyzánského boje“.

V roce 1998 došlo na Meetingu v Tata (Maďarsku) k důležitému kroku byl zvolen 1. prezident (Jan Maštálka) a vedení ERA CZ. Tímto dnem jsme " „vystoupili z anonymity“ a dali si konkrétní cíl (po vzoru mladých z Itálie): každodenně pracovat s mladými a pomáhat jim při hledání vlastního povolání Pane, kde budu šťasten? Kam patřím? Kde budu tím tvým správným Božím nástrojem? Z této touhy vzniká u nás v Čechách koncem roku 2000 první Fraternita ERA vůbec jedná se o skupiny mladých, kteří zasvětili této myšlence celý svůj život. Zkrátka se snažíme pomáhat všem a v neposlední řadě nám samým, abychom se stali dobrými dělníky (jak se modlil Ježíš a otec Anibal) na Boží vinici. K tomu ať nám Pán žehná a dává sílu. V neposlední řadě vychází od počátku roku 2001 informační občasník ERA Info a v březnu 2002 jsme založili občanské sdružení ERA Česká republika sloužící pro jednodušší kontakt se světskou mocí.

Nyní byste měli být sami schopni říci, co vyjadřují jednotlivá písmena zkratky ERA: Evropská, působící aktivně v 5 evropských zemích; Asociace, hnutí = laické sdružení mladých křesťanů; Rogacionistická = z latinského Rogate! = Proste!, Modlete se! – vycházející z Kristových úst: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37; Lk 10, 2). Tedy evropské hnutí křesťanské mládeže modlící se za povolání a doprovázející mladé lidi na této jejich cestě za poznáním.

Na následujících stránkách, potom, co jsme si řekli co je to ERA, se dozvíte nejdříve o tom, kdo jsou to otcové Rogacionisté, kteří nás duchovně vedou a kdo je jejich zakladatelem. Pak bude následovat představení jednotlivých našich nejdůležitějších aktivit (duchovní – Intermeeting , duchovní formace a víkendy; duchovně-rekreační – ERA Meeting, TeenERA; sportovní – fotbalový, volejbalový a hokejbalový ERA Cup, zábavné – ERA Ples, Čarodějnice…; pracovní – Misijní kemp) včetně Centra ERA, kde se toho většina odehrává. A co říci na závěr: někdy na viděnou.

 

Náhodná fotografie